Co powinieneś wiedzieć?
Akty prawne

§305. 1. Nawierzchnia dojść do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, a także posadzki w garażu, powinna być wykonana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu.

§320. Balkony, loggie i tarasy powinny mieć posadzki wykonane z materiałów nienasiąkliwych, mrozoodpornych i nieśliskich.

Współczynnik PTV
Czym jest współczynnik
wartości poślizgu PTV?

Wartości testu wahadła wahają się od 19 (co przekłada się na bardzo wysokie ryzyko poślizgnięcia 1 na 2) do 36 – znacznie niższe ryzyko poślizgnięcia się 1 na milion).

Dotychczas stosowana rampowa skala antypoślizgowości R9-R13 została zastąpiona nowym, bardziej miarodajnym i praktycznym standardem PTV (Pendulum Test Value).

Ryzyko poślizgu można określić za pomocą testu wahadłowego. Test ten (regulowany przez polską normę PN-EN 13036-4) imituje stopę pieszego uderzającą o badaną powierzchnię podłogi. Wartość tarcia między piętą a podłogą jest określana ilościowo i przypisywana jest wartość testu wahadła (PTV). Jest to test rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej i Państwową Inspekcję Pracy podczas kontroli podłóg, w ramach okresowej kontroli obiektów lub w ramach dochodzenia po wypadku.

Wartość 36 PTV jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uznawana za minimalny współczynnik tarcia dla wszystkich obiektów użyteczności publicznej, w których poruszają się osoby niepełnosprawne.

Bezpieczeństwo

Tylko specjalistyczne pomiary, certyfikowanym urządzeniem mogą odpowiedzieć na to pytanie.

Spory sądowe

Odpowiednie, zgodne z normą pomiary, pozwolą uniknąć tego typu nieprzyjemności.

Ustawy i przepisy

Pomiary odporności posadzek na poślizg są wymagane przez Instutut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Rozwoju.

Zagrożenia

Możliwość podjęcia wczesnych działań, zanim dojdzie do groźnych sytuacji.

Roszczenia

Raporty z pomiarów parametrów antypoślizgowych powstrzymają potencjalnych oszustów.

BHP i wymagania

Wyjście naprzeciw wymaganiom kontrolerów.

Rekomendacje
Wahadło brytyjskie

Jedną z metod weryfikacji odporności posadzki na poślizg jest badanie oporu poślizgu. Badanie to wykonujemy przy użyciu przyrządu zwanego wahadłem angielskim, stąd badanie w skrócie określane jest jako PTV (Pendulum Test Value). Metodę badania opisano szczegółowo w normie PN-EN 13036-4:2011.

Test wahadłem brytyjskim jest również rekomendowany przez Państwową inspekcję pracy:

Test ten bardzo dobrze odwzorowuje rzeczywistą dynamikę i imituje ruch obcasa podczas chodzenia. Pozwala na pomiar współczynnika tarcia w rzeczywistych warunkach, zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni. Różne wymienne końcówki pozwalają na odwzorowanie poruszania się w obuwiu, jak i na boso. – Praktyczne sposoby zapobiegania potknięciom i poślizgnięciom. Test ten może być wykorzystany do oceny ryzyka poślizgu w rzeczywistych warunkach, a także przy badaniu okoliczności i przyczyn wypadków, odpowiada na kluczowe pytanie „jak śliska jest podłoga gdy ktoś po niej chodzi?”

Więcej o metodach pomiaru i naszych usługach możesz przeczytać klikając

tutaj.

Projektanci, inspektorzy nadzoru budowlanego, inwestorzy, zarządcy, administratorzy obiektów użyteczności publicznej lub budynków mieszkalnych, chcąc mieć pewność, że ich posadzki są bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i poradnikami, regularnie badają odporność na poślizg, nowych oraz eksploatowanych posadzek.

Lokalizacja posadzkiWymaganiaMetoda weryfikacji
Strefa wejścia (zewnętrzna i wewnętrzna)opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych i w warunkach mokrychPN-EN 13036-4²
Ciągi komunikacyjne
Pomieszczenia sanitarno-higieniczne
Strefa handlowo-usługowa
Tarasy, balkony
Inne pomieszczenia, w których posadzka w trakcie użytkowania podlega narażeniu na działanie wody lub opadów atmosferycznych
Inne pomieszczenia, w których posadzka w trakcie użytkowania nie podlega narażeniu na działanie wody lub opadów atmosferycznychopór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych
Posadzki do uprawiania sportuopór poślizgu PTV 80÷ 110 w warunkach suchychPN-EN 13036-4
WIEDZA
W jakich obiektach należy
badać odporność na poślizg?

Badanie bezpieczeństwa podłóg pod kątem zabezpieczeń i parametrów antypoślizgowych jest bardzo ważne, a zachowanie prawidłowych właściwości antypoślizgowych powierzchni wpływa w znaczący sposób na podniesienie bezpieczeństwa ich użytkowania.

W jakich obiektach takie badanie jest obowiązkowe? Można wyróżnić dwa podstawowe odniesienia. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej, badanie odporności na poślizg należy badać raz na 5 lat w budynkach użyteczności publicznej. Są to między innymi budynki:

 • Biurowe
 • Opieki zdrowotnej (np. szpitale, przychodnie)
 • Handlowe (np. galerie handlowe, markety)
 • Usługowe (np. dworce, lotniska, banki)
 • Oświatowe (np. szkoły, uniwersytety)
 • O funkcji kulturowej (np. kina)
 • Hotelowe

Drugim punktem odniesienia, określającym obszary w których należy badać odporność na poślizg jest Poradnik Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (ob. Rozwoju i Technologii) „Standardy projektowania budynków dla osób niepełnosprawnych” z 2018.

Określono w nim, że nawierzchnie w tego typu obiektach powinny mieć powierzchnię antypoślizgową, która zachowuje swoje parametry również w trudnych warunkach atmosferycznych – w badaniu wg PN EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

Wynika z tego, że wszystkie obiekty, w których mogą poruszać się osoby niepełnosprawne, podlegają kontroli parametru PTV. Powinniśmy w szczególności zadbać o bezpieczeństwo powierzchni po której poruszają się między innymi:

 • osoby na wózkach inwalidzkich
 • osoby niewidome i słabowidzące, niedosłyszące
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • kobiety w ciąży, opiekunowie małych dzieci w wózkach
 • osoby starsze
 • osoby otyłe, niskie lub bardzo wysokie
 • osoby z czasowymi ograniczeniami mobilności (np. osoby poruszające się przy pomocy kul)
USTAWA PRAWO BUDOWLANE
(art. 5 pkt 1 ppkt 1 lit.d.)§

„Obowiązek zapewnienia m. in. bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów.”

USTAWA PRAWO BUDOWLANE
(art. 62 pkt 1)§

„Obowiązek poddawania obiektów przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat.”

USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
(art. 148b)§

„Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości.”

Widzisz pole do współpracy?
Porozmawiajmy!

Zostaw nam prośbę o kontakt, a my postaramy się odpowiedzieć w ciągu 24 godzin lub

wyślij nam wiadomość.
Przeczytałem i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności.